GPS Tracker
 Leveranciers Onderhoud Brandblussers  thumbnail

Leveranciers Onderhoud Brandblussers

Published Aug 01, 23
4 min read

PersslangenDeze oefening zou eigenlijk één keer per jaar moeten gebeuren. Als er nieuwe kinderen en leiders bij je jeugdbeweging komen, is het belangrijk om met hen de procedure te overlopen. Wijs hen op het stappenplan aan de muur en vertel wat er van hen verwacht wordt. Meest Voorkomende Brandoorzaken. Bij elke oefening moet je de controlebladen en de evaluatiepunten goed bijhouden.

  1. 3 BESTENDIG ONDERHOUD EN HERHALING AFSPRAKEN Eenmaal alle bovenstaande stappen genomen zijn en het evacuatieplan werkt, is het nog niet gedaan. Brandveiligheid is een continu proces. Je moet ermee bezig blijven, als je wil dat alles tiptop in orde is. Ga na of de (nood)uitgangen te allen tijde vrij zijn.

Bekijk of alle pictogrammen nog juist hangen en nog steeds duidelijk zichtbaar zijn - Branddetectie. Zijn alle ruimtes voorzien van een evacuatieplan en noodnummerlijst? Stel je de vraag of er onlangs iets is gewijzigd in de omgeving. Zo ja, heeft dit een impact op het evacuatieplan of op de plattegronden die in de lokalen hangen? Controleer of je medeleiding nog weet wat te doen in geval van brand.

Door verkeerd te blussen, kan je het vuur net helpen verspreiden (Kennis Brandveiligheid). Door verkeerd gebruik van blusmiddelen kan je zowel jezelf als anderen ernstig kwetsen. Blussen doe je daarom enkel als de brandhaard niet te groot is en je het risico correct kan inschatten. Blussen gebeurt dus best door iemand die weet hoe dat moet, en die dat met de nodige voorzichtigheid doet.

Zo kan je het juiste materiaal voorzien en indien nodig gebruiken om kleine brandjes te blussen - Verdelers Brandwerende Deuren. 4142 1 VUUR: EVEN THEORETISCH Brand = het geheel van verschijnselen behorend bij een niet-gecontroleerde, schadebrengende verbranding. Vuur kan pas ontstaan wanneer de volgende drie elementen samen gebracht worden: Brandbaar materiaal (brandstof), Zuurstof, Energiebron (warmtebron).

4243 2 BRAND: DE THEORIE IN DE PRAKTIJK OMZETTEN Blusmiddelen werken steeds in op de vuurdriehoek. Blussen van branden gebeurt door het wegnemen van één of meer van deze elementen. Ook brandpreventie baseert zich op deze vuurdriehoek. Als je ervoor zorgt dat deze drie elementen niet samenkomen, vermijd je een brand.

Onderhoud Branddeuren1 VERWIJDEREN VAN DE BRANDSTOF Als er geen brandstof (hout, papier, alcohol, benzine, gas) meer is, zal de brand doven. De brandstof kan op natuurlijke manier verdwijnen doordat het vuur alles verbrand heeft, of door de brandstof aan het vuur te onttrekken - Offerte Vaste Brandhaspels. Toepassing in jouw jeugdlokaal Sluit bij een brand indien mogelijk (= als het nog veilig is) de toevoer van de gas af.Spreid de brandstof. Brandhaspels. Het verspreiden van de vaste materialen is in vele gevallen een oplossing om een snellere uitdoving van de vuurhaard te bekomen. Zo verwijder je brandstof uit de grote stapel. Tussen elk kleiner stapeltje is er dan ruimte over. Zo krijg je hetzelfde effect als de brandgangen in het bos die ervoor zorgen dat de brand minder snel overslaat van boom naar boom.

  1. 2 WEGNEMEN VAN DE ZUURSTOF Je kan de brand doven door de brandstof af te schermen van de zuurstof eromheen. Veel branden doven vanzelf omdat ze in een volledig gesloten ruimte woekeren, waar de zuurstof na een tijdje opgebrand is (het principe van een theelichtje in een potje dat vanzelf uitgaat wanneer je het potje afdekt).

Zo beperk je de zuurstoftoevoer en wordt de uitbreiding van de brand tegengehouden. Schiet je friteuse in brand, dek ze dan af met een blusdeken (zie ook verder). Gooi zand over je smeulend kampvuur. 4344 Het afdekken van de brandstof met behulp van schuim (schuimblusser). Het vervangen van zuurstof door een ander gas (CO 2 -blusser).

ALL FIRE SECURITY

Risquons-Toutsteenweg 536, 7700 MOESKROEN
+32 (0)56 42 32 29
Klik hier voor meer

1 MUURHASPEL WATER Water laat de brandbare stof afkoelen tot beneden de ontbrandingstemperatuur - leveranciers deurmagneten maatwerk. Als bijkomend effect verdringt de gevormde stoom de zuurstof. Als je in de eerste minuten van de brand voldoende met water kunt afkoelen, kun je de brand dus vaak succesvol doven. Het nadeel van water is dat het afkoelen wel wat tijd kost en dat blussen met water soms heel wat waterschade met zich meebrengt.

Water is in principe aanwezig in elk jeugdlokaal, soms in de vorm van een brandslang (muurhaspel), maar meestal gewoon via de kraan. Je kan gerust meerdere emmers water of de tuinslang gebruiken om een klein brandje te blussen. 45 46 Water gebruik je NIET: Bij olie of vet (Klasse B).

Leveranciers Nazicht Brandhaspels

Gebruik dus een blusdeken om een frietketel te blussen. Bij metalen die met water reageren, zoals magnesium en carbid (Klasse D). Keuring Brandhaspels. Magnesium zit ondermeer in vuurpijlen. Carbid werd gebruikt in onder andere oude lampen uit grootvader s tijd. Bij elektrische apparatuur: water is namelijk geleidend (elektrocutatiegevaar). Blus olie of frituurvet NOOIT met water.

Sgt-Maj. Stef Vandersmissen - Brandweer Zaventem 3. 2 KLEINE BLUSTOESTELLEN Iedereen kent de typische rode brandblussers wel. Maar ken je ook de verschillende soorten en weet je waarvoor ze dienen? Draagbare blustoestellen zijn gebruiksklaar en wegen meestal niet teveel zodat ze snel en goed hanteerbaar zijn. Je hebt brandblussers in verschillende maten en gewichten.

Het meest aangewezen is een 6 kg of 6 liter blusapparaat. Blustoestellen kunnen gevuld zijn met verschillende blusstoffen: poeder, CO 2 of schuim. Het is belangrijk de juiste blusstof voor de juiste brand te gebruiken POEDERBLUSSERS De poederblusser is de meest voorkomende blusser. Expert Brandwerende Wanden. In deze blusser zit, zoals het woord zegt, poeder.

Er zijn twee soorten poederblussers, namelijk de ABC- en de BC-poederblussers. Deze letters staan voor47 de verschillende brandklassen waarvoor ze kunnen gebruikt worden - Instelbaar Detectieniveau Gas. Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen en is geschikt voor vele soorten branden. Het poeder is niet elektrisch geleidend en is dus geschikt voor elektrische apparaten.

Latest Posts

Leveranciers Onderhoud Brandblussers

Published Aug 01, 23
4 min read

Ajax Alarmsysteem Deurbel

Published May 28, 23
7 min read

Katten Alarmsysteem

Published May 26, 23
11 min read